Партньорски срещи

Проект „Да споделим игрите си!“

Октомври 2019 Първа среща в Гърция - „Настолни игри“

Февруари 2020 Втора среща Румъния - „Семейни игри“

Проект Act together be creative

свържете се с нас!