За нас

Вижте нашите проекти

Разположена в полите на Централен Балкан, в живописния град Габрово, детска градина „Явор” съществува от 1961 г. Близо половин век педагогическия екип служи на  каузата – чрез образование, култура и творчество да изгради у бъдещите поколения, общочовешки ценности, гарантиращи оцеляването на света не само физически, но и духовно.

Фон 2 ДГ 1

Основата цел на екипа  е създаване и осигуряване  на подходящи условия и среда,  които да съдействат  и да стимулират   пълноценното  развитие на детето, неговото интелектуално-личностно изграждане, индивидуални и физически способности, дарования и  таланти. Възпитаниците са разпределени  в  седем групи, за тях се  се грижат хора белязани с дарбата да обичат.

свържете се с нас!