Еразъм Ключова дейност 2

Проект „Да споделим игрите си!“

Цел на проекта:

Приоритетите,

водещи за проекта са свързани с нуждите на няколко целеви групи:

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Проект "Act together be creative"

Цел на проекта:

Проект „Heal the World!" KA210-SCH - Small-scale partnerships in school education

Цел на проекта:

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Проект Let’s share our games

Цел на проекта:

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Erasmus accreditation in school education

Цел на проекта:

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.