Еразъм Ключова дейност 1

Проект „Да бъдем заедно!“

е насочен към учителя като обучаващ се, а чрез него и към децата и колегите в детската градина. Иновативно е прилагането на подхода „прилагане на резултати от ученето“ при осъществяване на образователни дейности.

Партньор:

Целите на образователната мобилност

„Творчески начини за обучение чрез използване на музика, изкуство, ИКТ и дейности на открито“ са:

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Проект "Happiness garden "

Курс „Облекчаване на стреса за учители“ в Прага, Чехия, юли 2023

Центъра е учителят – щастливи учители, позитивна среда! Активни и иновативни методи на обучение като обучение, базирано на игри, театър и разказване на истории.